Депутатите обсъждат Закона за българите, живеещи извън страната (Видео)

Депутатите обсъждат Закона за българите, живеещи извън България. Народното събрание ще обсъди на второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България.

Това предвижда първа точка от проектопрограмата за работа на парламента, публикувана на интернет страницата на институцията.

Освен това на второ четене се предвижда да бъдат гласувани промените в Гражданския процесуален кодекс,

Наказателния кодекс, Законопроекта за насърчаване на научните изследвания и иновациите,

второто четене на промените в Закона за съсловната организация на медицинските сестри,

акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците

и на помощник-фармацевтите, както и промените в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Проектопрограмата за работа на депутатите тази седмица предвижда на първо четене да бъдат обсъдени промени в Закона за пътищата.

Вижте още:

- реклама -