Бюджет гласуване депутати Народно събрание

Парламентът ще гласува Бюджет 2017

Парламентът ще обсъжда и гласува днес на първо четене Бюджет 2017. Финансовата рамка на държавата предвижда повече средства за отбрана и сигурност, образование и здраве.

Вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на Здравната каса и НОИ.

Предвижда се увеличение на минималната работна заплата на 460 лева от Нова година. От 1-ви юли догодина пенсиите ще се актуализират с 2.4 на сто.

Проектът залага ръст на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт – от 17,8% до 18,8 на сто. За 2017 г. не са договорени минимални осигурителни доходи, а са запазени нивата от 2016 г. Средното увеличение се дължи на новия размер на минималната работна заплата до 460 лева.

Увеличава се диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се, съобразно облагаемия им доход за 2015 г., съответно при до 5400 лв. – 460 лв.; от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.; от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.; над 7500 лв. – 600 лева.

Проектът предвижда запазване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите – 300 лева.

Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени – 2 600 лева.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г., е 460 лева. За 2017 г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на гарантираните вземания е 1 200 лева.

Ако Бюджет 2017 не бъде приет, че новоотпуснатите пенсии от 1 януари 2017 във формулата за изчисляване на размера на пенсията няма да фигурира числото 1.126, с което се преизчисляват или се изчислява размера на пенсията. Т.е. няма да се получи по-голям размер на пенсията при неприемане на бюджета.

В случай, че бюджетът не бъде одобрен от депутатите, държавата ще харчи всеки месец по 1/12 от средствата в стария бюджет.

- реклама -