Парламентът гласува въвеждането на квоти за наемане на хора с увреждания

промени Закон за хората с увреждания квоти наемане фирми служители
Парламентът прие окончателно промените в Закона за хората с увреждания.

С тях се въвежда задължителна квота за наемане на работници или служители с трайни увреждания.

Работодателите c 50 до 99 pаботници и cлyжители тpябва да наемат поне един човек с увреждане, а тези с над 100 работници – 2 на сто от средносписъчния състав.

При неизпълнение на квотата е заложена глоба от 30% от минималната заплата.

Работодателите ще бъдат освободени от това задължение, ако производствата им не позволяват наемането на инвалиди. Освен това те ще бъдат освободени от глоба и ако бюрата по труда не са осигурили човек с увреждания. Предвидено е изпълнението на задължението за квоти да може да бъде осъществено чрез алтернативни мерки – чрез закупуване от страна на предприятието на специализирани стоки и услуги, произведени от хората с увреждания.

Депутатът от „Обединени патриоти“ Валери Симеонов предложи да отпаднат квотите с мотива, че по този начин се наказват работодателите.

„В принудителното бързане в приемането на закона не се потърсиха и намериха мерки, които да насърчават работодателя да наемат хора с увреждания“, каза лидерът на НФСБ.

От предложението на Симеонов се разграничи и депутатът от „Обединени патриоти“ Павел Шопов.

Окончателно 99 депутати гласуваха „за“ предложението и квотите бяха приети.