летище "София" концесията депутати БСП предложение Московски приватизация промени вето президент Радев Закон за околната среда промени административна тежест Наказателен кодекс домашно насилие Закон за горивата

Парламентът гласува промените в Закона за околната среда

Парламентът гласува на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, целящи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Вносител на законопроекта е Министерски съвет, но част от предложенията идват от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Промените трябва да доведат до намаляване на общия брой изискуеми документи и опростяване на процедурите по взаимодействие с администрациите, с оглед постигане на облекчения за гражданите и бизнеса. Урежда възможността за обединена процедура при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексно разрешително или доклад за безопасност при предприятие с висок рисков потенциал.

Тази процедура се провежда при поискване от възложителя, а възможността е обсъждана с работодателските организации на дискусии и „кръгли маси”. Сега всяка от процедурите е от порядъка на 6 месеца, а с обсъжданията и съгласуванията времето за трите процедури може да надхвърли 2 години. Вносителите се надяват при обединената процедура срокът да се намали значително, само с едно обществено обсъждане и само една възможност за обжалване.

- реклама -