Парите за саниране няма да стигнат за желаещите

Броят на кандидатстващите за саниране на жилища по Националния план за възстановяване и устойчивост да се увличат значително след 10 май и общата стойност на подадените проектни предложени да надхвърли многократно наличния финансов ресурс предвижда Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това заявява регионалният министър Иван Шишков в отговор на депутатски въпрос.

Той уточнява, че в процеса на приемане и обсъждане на Насоките за кандидатстване дирекция „Жилищна политика“ е провела няколко работни срещи,

организирани от Национално сдружение на общините, с общинската администрация и това е показало, че интересът за кандидатстване по програмата е изключително висок.

Към момента регистрираните предложения за инвестиции за Етап 1 на програмата са общо 53, респективно 53 сдружения на етажната собственост. Общата прогнозна стойност на тези проекти надхвърля 71 млн. лева с ДДС, уточнява министърът.

Проектните предложения са подадени от 7 общини, тъй като такъв е редът – общините са водещи партньори по програмата за саниране.

Шишков уточнява, че в резултат на преговори с ЕК, определеният краен срок за подаване на проектни предложения  по Етап 1 на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищни сгради“ е удължен от 31 март до 31 май тази година.

- реклама -