Пари: Важна информация за пенсиите

Важна информация за пенсиите – как се смята трудовия стаж за пенсиониране и колко пари има във фонда за гарантиране на средствата за старост? Преди ден стана ясно, че коалицията готви ново увеличение на пенсиите, които ще зависят и от годините стаж.

Повечето хора през трудовия си стаж

работят при различна категория труд. при пенсиониране обаче този стаж се преобразува. При осигурителен стаж от различни категории труд трудовият стаж от първа и втора категория се превръща в трета по реда на чл. 104, ал. 2-8 от Кодекса за социално осигуряване. При пенсиониране осигурителният стаж се превръща, като три години от първа категория или четири години

от втора категория се зачитат

за пет години стаж от трета категория, посочват експертите на НОИ.

За лицата по чл. 69 от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 от летателния състав

на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 при участие

в операции и мисии извън територията

на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с

ниска степен на риск една година

действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

Осигурителният стаж на лицата по чл. 69а от КСО се превръща, като 4 години осигурителен стаж

на длъжност „балерина, балетист или танцьор“

в културни организации се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.

За работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително,

заети на работа под земята в подземните рудници,

в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

Осигурителен стаж, зачетен от друга държава,

с която Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване, като положен при специфични условия на труд, съответстващ на първа и втора категория труд по българското законодателство, се взема предвид при преценка на правото на пенсия в неговата календарна продължителност, без да се превръща по реда на чл. 104, ал. 2-9 от КСО, освен ако в международен договор е предвидено друго.

Междувременно парите в Държавен фонд за гарантиране

устойчивост на държавната пенсионна система,

известен като Сребърния фонд, към края на март са 3,649 млрд. лева, като почти цялата сума е депозирана в отделна сметка в БНБ. Това показват данни на Министерство на финансите. Само през месец март 2022 г. по сметка на фонда са трансферирани едва 4,56 млн. лв.

Припомняме, че Сребърният фонд

бе създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., като за 14 години в него са се натрупали едва 1,35 млрд. лв. допълнителни средства.

Предназначението му е да подкрепя пенсионната система, но реално средствата в него не биха стигнали за изплащане на пенсиите дори за няколко месеца. От 2011 г. парите във фонда не носят никаква доходност и седят на депозит в БНБ при нулева лихва.

- реклама -