Пари: Тези пенсии намаляват (Защо и с колко?)

Пари: Тези пенсии намаляват – защо и с колко? Всяка трета пенсия у нас е за инвалидност поради общо заболяване, показват данните на НОИ. През 2021 г. 20 754 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване, като техният относителен дял в съвкупността от всички новоотпуснати лични първи пенсии е 28,5%.

През 2020 г. техният дял е бил 29,7 %. Спрямо предходната година има намаление на броя им с 880 (4,1%). Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест през 2021 г. са 66, което е със 7 (11,9%) повече в сравнение с 2020 г.

През 2021 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, които са за сметка на държавния бюджет, са отпуснати на 3 758 лица, с 29 (0,8%) повече в сравнение с 2020 година.

Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 2 797. Те заемат най-голям дял – 74,4% от новоотпуснатите от този фонд лични пенсии.

Спрямо 20201 г. броят им е намалял със 168 или 5,7%. От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати още: 2 пенсии за военна инвалидност, 11 персонални пенсии, или с 4 ( 57,1%) повече от миналата година.

Сериозен ръст има при отпуснатите социални пенсии за старост. През миналата година са отпуснати  948 социални пенсии за старост или със 197 ( 26,2%) повече от 2020 г.

Още по темата:

- реклама -