Пари от държавата: Нова помощ за децата, дават по 300 лв., промени и социалните помощи (Обзор)

Пари от държавата: Нова помощ за децата, дават по 300 лв., промени и социалните помощи. Тези решения взеха депутатите, които днес ударно работиха по редица закони.

Еднократна помощ ще се дава на ученици,

записани в първи, втори, трети и четвърти клас, реши окончателно парламентът. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за семейните помощи за деца.

До момента еднократна помощ се даваше само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2022-23 година тя беше 300 лв.

На семействата, чиито деца са записани

в първи до четвърти клас, се отпуска еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Помощта се възстановява, ако ученикът

не продължи обучението си през втория

учебен срок до завършване на съответния клас, записаха депутатите.

Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно в закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година. Помощта се изплаща на два пъти,

като 50 на сто от нейния размер се изплаща

след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Парламентът отхвърли предложението на Корнелия Нинова („БСП за България“) и група народни представители размерът на

помощта за раждане на второ и трето дете

на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето, да не е по-малък от десет минимални работни заплати за съответната година за всяко дете. От ДПС изчислиха, че ще са необходими около 200 млн. лева на годишна база и попитаха откъде ще дойдат средствата.

С измененията се прецизира нормативната уредба

и се гарантира правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Родителите и настойниците/попечителите на деца със или без право на наследствена пенсия от починал родител може да получават месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, независимо от дохода на семейството, приеха депутатите. Няма да има подоходен критерий и за получаване на детските месечни добавки за деца, отглеждани от самотни осиновители.

Парламентът одобри и

социалните помощи да се определят съобразно

линията на бедност, а не както е в момента на база на гарантирания минимален доход.

Социалните помощи да се определят на базата на размера на линията на бедност за съответната година, решиха депутатите с окончателно приетите промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от правителството.

Безработни, които отговарят на условията,

но отказват участие в програми за заетост, да бъдат лишени от тази подкрепа за срок от шест месеца, а не 1 година, както досега, записаха още депутатите, предаде БНР.

Поправките позволяват на социалния министър и упълномощени лица да имат право на достъп до данни от информационните системи и регистрите, поддържани от Агенцията за социално подпомагане.

Промените влизат в сила от 1 юни догодина.

Депутатите приеха окончателно и поправки в Закона за семейните помощи за деца. Мнозинството прие предложението на БСП помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да бъде от 1-ви до 4-ти клас, а не както е сега само за първокласници.

- реклама -