Пари: Как България може да се окаже важен играч в Зелената сделка?

Пари: Как България може да се окаже важен играч в Зелената сделка? Войната в Украйна изправи Европа не само пред енергийна криза, но съвсем скоро предстои и ресурсна криза за метални полезни изкопаеми и други минерали, от които зависи Зеленият преход.

Промененият баланс на силите,

излизането от търговията на Русия и Украйна, както и близостта на Русия с Китай, очертават сложна ситуация, в която обаче България може да се окаже лидер, ако промени политиката си към добива, търсенето и проучването за метални полезни изкопаеми. Изводите са от специален доклад на експертите от Съвета по икономически и публични политики, които бяха представени днес с призив за бързи действия.

Към момента ЕС определя 30 минерала

като критични, но в същото време Китай осигурява доставките на около 62% от всички тях. По данни от 2020 г. Европа дава само 5% от добива в глобалната минна индустрия и е единственият регион в света със западаща добивната и минна промишленост.

„Европа си поставя цели като Зелен преход, но ако трябва да изпълним напълно

в следващите 30 години трябва да добием и преработим минерална руда, колкото бихме могли за 70 000 предходни години. Необходими са редица елементи като никел и литий за батерии, а самата Европа няма своя обезпечен добив, залежи и проучвания в тази посока“, посочи един от авторите на доклада, икономистът Кузман Илиев.

„Това, за което бием камбаната е, че предстои нова зависимост освен енергийната и това е ресурсната такава.

Тези проблеми ще дойдат съвсем скоро“,

прогнозира той. Започва огромно търсене на редица метали, ключови за прехода на икономиката към нисковъглеродно производство.

В новата ситуация българската минна индустрия е в много добра стартова позиция и е необходимо максимално добре и навременно да се възползва от възможността да разширява капацитета си, пише в доклада на Съвета.

„България е фактор на пазара на минералните ресурси.

Трети сме по добив на мед

и четвърти по добив на злато в Европа. Въпросът е ще можем ли да се позиционираме добре така, че да можем да привлечем инвеститори“, казва Илиев.

Търсене и проучване за необходимите полезни изкопаеми, разработване на нови находища, привличане на стратегически партньори и увеличаване на дела в преработката на суровини към продукти – тази верига би създала сериозен икономически растеж по време на световна криза и устойчиви работни места с викококвалифициран профил.

Инвестициите в ресурси за зелените технологии скачат 10 пъти

„Очакваме десетократно по-големи инвестиции в ресурсите, необходими за постигането на климатични цели и потенциалът на страната ни е много голям. Европа трябва да осигури място, от което да идват тези суровини“, казва и икономистът Преслав Райков.

За металните руди и промишлените

минерали с високо ниво на влагане при разработката на климатични технологии, като например вятърни турбини и електронна мобилност, темпото на климатичния преход ще бъде основен фактор за тяхното търсене. Скоростта на прехода ще определя и скоростта на търсенето на метални руди и промишлени минерали, посочват още от СИПП.

Заводи за микрочипове, електромобилна

и авиоиндустрия са останалите заинтересовани от крайния продукт инвеститори. В същото време обаче в момента  климатът у нас за инвеститорите, свързани с климатичните технологии никак не е подходящ, показват изводите. Инвеститорите не обичат несигурността и има риск да пропилеем значителния интерес към България в момента, предупреждават експертите в бранша.

Лошият климат за климатичния преход

Процедури по издаване на разрешения за търсене и проучване и добив може да действат срещу създадения инвестиционен климат в страната, защото в част от случаите са неподходящи, в друга не се спазват сроковете за тях.

Основните причини за забавянето

или нереализирането на много от проектите се дължи на големия брой разрешителни процедури, сложната координация от държавните органи и структурите, участващи в процесите, неясните разпоредби относно околната среда и включването на местните общности в процесите.

Според икономиста Владимир Сиркаров

„Управляван добре секторът на минната индустрия може да генерира независимост и ефективен трудов пазар. За целта е нужно да се адаптират добрите практики като опростяване на процедурите за кандидатстване по проучване и добиване на полезни изкопаме, „обслужване на едно гише“ и строго фиксирани срокове за разклеждане и одобрение на тези процедури“.

Агенция да носи отговорност за сектора

Един от възможните работещи механизми е създаване на специална Изпълнителна агенция за добивни дейности, подчинена на Министерството на енергетиката. Повечето процедури – от началото на процеса търсене и

проучване до разрешенията за добив,

и в момента са поверени на това ведомство. Спазването на срокове и работата с инвеститори обаче не е сред силните страни на въпросната администрация.

Според икономистите новата Изпълнителна агенция трябва да има не само административна ефективност,

но да носи отговорност и за

развитието на сектора. В момента инвеститорите се борят срещу администрацията, течението и процедурите, а администрацията напротив – трябва да бъде посредник между тях и държавата,

посочиха още икономистите.

Според тях България трябва да приеме и адаптира нова стратегия, която да е надпартийна и да пристъпи към административно улеснение на инвеститорите за търсене и проучване и добив във важните ресурси.

Настоящата стратегия,

по която минно-добивният сектор работи, е от 2015 г. преди изобщо да е имало Зелена сделка и приоритети в посока металните полезни изкопаеми като основна суровина за технологии. Единствената политическа инициатива в последно време се оказва заиграване със сектора зловредно с цел краткосрочни дивиденти.

- реклама -