Падат хартиените удостоверения (Кога и как?)

Падат хартиените удостоверения – кога и как? Отпадане на удостоверенията, с чието пренасяне гражданите са куриери на администрацията – това предвижда проект на изменение на Закона за електронното управление, публикуван за обществено обсъждане.

Въвеждаме правно уеднаквяване на

служебно събраната информация с удостоверение, което се изисква по закон, така че администрациите да са спокойни, че са спазили изискванията на специалните закони, по които работят.

Паралелно с това осигуряваме гаранции на

общините, че приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет, обясни министърът на електронното управление

Божидар Божанов в профила си във Фейсбук.

Електронни услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица – за да ги заявим, ще е нужно само да влезем със

средство за електронна идентификация с

подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма, без нужда от флашка, джава, драйвери и др. проблемни неща. Квалифицираните електронни подписи остават и ще работят,

но отпадат като стриктно изискване за заявяване.

Според Божанов с проекта на изменение на Закона за електронното управление се решават ключови въпроси, които в момента пречат на въвеждането на реално електронно управление.

Въвеждаме правно уеднаквяване на

служебно събраната информация с удостоверение, което се изисква по закон, така че администрациите да са спокойни, че са спазили изискванията на специалните закони, по които работят.

Паралелно с това осигуряваме гаранции на

общините, че приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет, отбелязва Божанов.

Промените предвиждат още –

електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления – ще можем да посочим в системата за сигурно електронно връчване, че сме съгласни всичко да ни се връчва по електронен път.

Това ще спести разходки до администрации,

само за да ни бъде връчен акт или фиш. Заложена е и обща забрана за въвеждане с подзаконов акт на стикери и други физически носители на данни за обекти, които са вписани в регистър. С тази промяна, например, стикерът за годишен технически преглед ще стане незаконен, тъй като е въведен с наредба.

Предвижда се намаляване на таксите за

административни услуги, когато те се предоставят по електронен път. Това изменение има два аспекта – първият е, че има допълнителен

стимул за използване на електронни услуги,

а вторият е, че моделът с посредници при заявяване на услуги ще бъде по-устойчив, тъй като посредникът ще може да приспада разликата в таксата на гише и по електронен път.

Посредници могат да бъдат Български пощи,

библиотеките и всеки, който има офиси в близост до гражданите, включително в отдалечени населени места. Така дори тези, които не използват информационните технологии,

ще бъдат улеснени, защото няма да се налага да

пътуват до областен град или до другия край на страната, за да заявят административна услуга, посочва още министърът.

Задължение за служебно предоставяне на

информация за лица извън администрацията, които участват в административното обслужване, е заложено в проекта. Целта е да може администрацията служебно да проверява наличие на партида за вода или ток, нотариално пълномощно и други документи, които в момента се налага да разнасяме.

Задължение за водене на регистри в електронен вид,

вкл. чрез система за централизирано управление на регистри – нормата влиза в сила след година и половина, като в този срок системата трябва да е готова, а всички тетрадки, ексели и стари системи да бъдат мигрирани към нея, също се предвижда в промените.

„С проекта изпълняваме и ангажиментите си

по Плана за възстановяване и устойчивост. Смятам, че измененията са важни, отключващи електронното управление, намаляващи бюрокрацията и като такива, ще намерят парламентарна подкрепа дори в сложната политическа ситуация“, заявява министърът на електронното управление Божидар Божанов.

- реклама -