Оценки по нова система в часовете по физическо, отпадат коремните преси и бягане на 300 и 600 м

Въвежда се нова система за оценяване по физическо възпитание в училище. От тестовете за физическа подготовка отпадат “Бягане на 300 м” за момичета, “Бягане на 600 м” за момчета, коремни преси за момичета.

От НСА са изследвали повече от 9 000 ученици на възраст от 6 до 18 г. в 27 средни училища в 22 града в страната, за да разработят 5-те нови теста.

С тях ще се оценяват физическата дееспособност на учениците от 1-и до 12-и клас по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, съобщиха от Министерството на образованието. Сегашните методики са били въведени през 1992 и 1995 г.

За оценка на основните физически качества учениците ще изпълняват 5 контролни упражнения. Те са за бързина, взривна сила на долните и горните крайниците и торса, издръжливост и ловкост, обясняват от МОН.

Тестовете са: бягане на 30 м, скок на дължина от място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава, бягане на 200 м и тест за ловкост.

Оценката на резултатите от отделните тестове е изработена в зависимост от пола и възрастта на децата. Отчитат се навършените години към датата на провеждане на тестовете в началото на учебната година. Възрастовият диапазон на нормативната база е от 6 до 18 години включително. Окончателната оценка се поставя само при наличие на оценки по всичките 5 теста.

В системата не са включени тестове и нормативи за учениците със специални образователни потребности. Няма да се оценяват и тези ученици, които са освободени дълготрайно от часовете по физическо.

- реклама -