Инфлация отризателна индекс

Отрицателна инфлация от началото на годината

Индексът на потребителските цени за юни 2016 г. спрямо май 2016 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Годишната инфлация за юни 2016 г. спрямо юни 2015 г. е минус 1.3%.

През юни 2016 г. спрямо предходния месец цените на хранителни продукти и безалкохолни и  алкохолни напитки, облекло и обувки намаляват. Цените на тютюневите изделия, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива,транспор, ресторанти и хотели се увеличават. Стойността на здравеопазването, съобщенията и  образованието запазва нивата си от предходния месец.

През юни 2016 г. цените на лекарствените продукти и на стоматологичните услуги са намалели с по 0.1%, а цените на лекарските услуги остават на равнището от предходния месец.

Основна причина за увеличението на общия индекс на потребителските цени, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е увеличението на цените в групите „Транспорт” и „Ресторанти и хотели”. Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

- реклама -