300 лева, подкрепа, помощ, бедни

Отпускат по 300 лева еднократно на енергийно бедните у нас

Нова еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лева ще получат най-засегнатите и уязвими групи, които не са включени в програмата за целево енергийно подпомагане и други компенсационни мерки и механизми, които правителството реализира.

Това предвижда проект на Постановление на служебното правителство за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Проектът ще бъде разгледан на извънредно заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

За реализирането на тази мярка ще са необходими допълнително 15 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 година.

Ще бъдат подпомогнати хора и семействата, които са получили отказ на подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021/2022 г. само поради превишение на дохода и поради по-краткия срок на регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ за безработните.

Предложението е подкрепа да получат тези от тях, чийто доход превишава определения диференциран доход за отопление с до 30 лв., включително, както и регистрираните безработни, които са с продължаваща регистрация, но не са достигнали определената минимална продължителност на регистрацията от шест месеца, преди подаване на заявлението-декларация.

- реклама -