Отпускат пари за възстановяване на детски площадки в София

Отпускат пари за възстановяване на детски площадки в София. Столичният общински съвет (СОС) прие доклад относно поетапно възстановяване на детските площадки в междублоковите

пространства по приоритетен списък

за изграждане и реконструкция на детските площадки, намиращи се в междублоковите пространства на територията на Столичната община.

С доклада се предлага да се осигурят

целеви средства в размер на 3 милиона лева, разпределени по райони от 100 000 до 135 000 лева за възстановяване и поддържане на около 150 детски площадки в междублокови пространства на територията на Столичната община,

като средствата да се разпределят по райони

с възможност за пълно възстановяване/изграждане на минимум две детски площадки, извършване на възстановителни и ремонтни работи по приоритети на още най-малко четири- пет детски площадки, както и за договори с Акредитиран орган за контрол за извършване на задължителния годишен контрол, предаде БТА.

Вижте още:

- реклама -