творци, награди, решение, НС

Отпускат между 350 и 500 лева на български творци за три години

Народното събрание гласува единодушно със 75 гласа „за“ проект на решение за отпускане на държавни парични награди на заслужили български творци за особени заслуги към българската държава и нацията.

Държавните парични награди се отпускат за срок от 3 години.

Изпълнението на решението се възлага на министъра на културата. Според приетия текст 40 от наградените творци ще получат награда в размер от 500 лева, а други 23-ма – 350 лв.

- реклама -