детска градина, директорка, родители, протест

Отписват от детска градина при 30 отсъствия

Край на пазенето на места в яслите и детските градини в София.

Приети деца, които отсъстват 30 последователни дни без обяснение от родителя, ще бъдат отписвани автоматично.

Тази промяна одобри Столичният общински съвет,

след като прие новата Наредба за прием в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища.

“Въвежда се санкция, тъй като има много въпроси към Дирекция “Образование” по отношение на родители, чиито деца са приети в детски градини, но де факто не ходят и не посещават – така нареченото пазене на място.

В тази връзка ще има санкция за деца, които 30 последователни дни не са посещавали детската градина и директорите не са уведомени за причините, поради които децата не посещават.

Тоест родителят трябва да е подал писмено заявление за това,

че детето няма да посещава, за да може то да не ходи на детска градина”, обясни Мария Минчева, директор на Дирекция “Образование” към СО.

Оказва се, че много родители злоупотребяват именно с пазенето на места, като по този начин не се дава възможност хлапетата, които не са приети, да бъдат класирани за детска градина.

Получава се порочен кръг, при който неприетите стоят без места,

а приетите не ходят,

но местата им се пазят, ядосват се родители.

Те обаче са скептични дали ще се подхожда отговорно към новите правила или тези, които и сега се възползват от вратичката в правилата, няма да намерят начин да се сдобиват с нужните бележки, за да извиняват отсъствията на децата или да прекъсват с един ден 30-дневния срок и той да започва да тече отново.

По този повод в разработването на новата наредба от работна група в Общината участие се взели работодателски и родителски организации и всички становища са взети предвид, увери Мария Минчева.

И още – за хлапетата от подготвителните групи в общинските детски градини/училища е допустимо отсъствие в учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището, гласи новата наредба.

Има промяна и по отношение на критериите.

“Освен родителите, които са редовни студенти, точка ще могат да получават и родителите ученици.

Другата промяна е свързана с увеличаване на точките по постоянен и настоящ адрес, като на родителите, така и на детето”, обясни Минчева.

Постоянният адрес на родителя или на детето през последните 3 години вече ще носи 5 точки при кандидатстване – досега по този критерий се даваха 4. Ако адресът не е сменян от 1 до 3 години, това вече ще носи 3 точки. 2 точки ще се дават на хората, които имат постоянен адрес през последната 1 година.

Настоящият адрес на детето, който не е променян към датата на класиране през последните над 3 години, ще дава 4 т.

Ако не е сменян през последните от 1 до 3 години – 3 т., а това е така през последната 1 година – 2 т.

В наредбата е записано, че родител, който е ученик в училище/студент, редовна форма на обучение към датата на класиране, вече ще получава 2 точки.

Справките дали родителите учат, ще става по служебен път. За студентите и докторантите – чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН, е уточнено още в наредбата.
Новата наредба влиза в сила още от следващия прием.

Ако има епидемия, извинят по уважителни причини

Отсъствията на децата по време на извънредна епидемична обстановка са отсъствия по уважителни причини, пише в новата наредба.

“При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес (от 15 септември до 31 май) в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост на 250 на 100 000 души от населението на Столична община, децата записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя/настойника след писмено уведомление до директора на съответната детска градина/училище”, гласи текстът.

Родителите могат да посочат по 3 желания

Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година напомниха от градската управа вчера.

“Това, което по закон е разписано, е заложено в Наредбата и е свързано с задължителното предучилищно образование за децата на 4 години. От учебната 2023/2-24 г. влиза в сила обхватът на 4-годишните. Както успяхме да обхванем всички 5- и 6-годишни деца деца, както в училище така и в подготвителните групи в детските градини, така сега за 4-годишните такова място трябва да има в детските градини. Така че родители, чиито деца не са приети, подават заявление в Дирекция “Образование” и ние ги насочваме към детски градини, където има такава възможност”, обясни Мария Минчева.

Ако няма места в детска градина, която е в района на семейството, там, където има възможност,

ще бъдат насочени, уточни тя.

“Разбира се, че удовлетворяваме желанията на родителите и това, което се случва с 5-годишните сега е, че даваме възможност на родителите да посочат не само една детска градина, а поне 3.

Към момента сме успявали да удовлетворим в рамките на тези 3 градини желанията.

854 хил. лв. за 1076 хлапета в столицата 

Общините имат 15 работни дни да изплатят компенсациите на родителите, чиито деца (над 3 г.) са останали без място в детска градина.

Така семействата очакват помощта,

която бе гласувана от Министерският съвет преди ден и за периода 1 ноември до 31 декември 2022 година, да стигне при тях в средата на март.

Кабинетът гласува за това общо 859 011 лв. 854 175 лв. от тях ще бъдат преведени на Столична община за 1076 деца,

а 4836 лв. отиват в община Пловдив за обезщетение на 7 неприети деца.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали.

За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

- реклама -