Отпада носенето на удостоверения на хартия

Отпадане на удостоверенията, с чието пренасяне гражданите са куриери на администрацията – това предвижда проект на изменение на Закона за електронното управление, публикуван за обществено обсъждане.

Въвеждаме правно уеднаквяване на служебно събраната информация с удостоверение, което се изисква по закон, така че администрациите да са спокойни, че са спазили изискванията на специалните закони, по които работят.

Паралелно с това осигуряваме гаранции на общините, че приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет, обясни министърът на електронното управление Божидар Божанов в профила си във Фейсбук.

Електронни услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица – за да ги заявим, ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма, без нужда от флашка,

джава, драйвери и др. проблемни неща.

Квалифицираните електронни подписи остават и ще работят, но отпадат като стриктно изискване за заявяване.

Според Божанов с проекта на изменение на Закона за електронното управление се решават ключови въпроси, които в момента пречат на въвеждането на реално електронно управление.

Въвеждаме правно уеднаквяване на служебно събраната информация с удостоверение, което се изисква по закон, така че администрациите да са спокойни,

че са спазили изискванията на специалните закони, по които работят.

Паралелно с това осигуряваме гаранции на общините, че приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет, отбелязва Божанов.

Промените предвиждат още – електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления – ще можем да посочим в системата за сигурно електронно връчване, че сме съгласни всичко да ни се връчва по електронен път.

Това ще спести разходки до администрации, само за да ни бъде връчен акт или фиш. Заложена е и обща забрана за въвеждане с подзаконов акт на стикери и други физически носители на данни за обекти, които са вписани в регистър.

С тази промяна, например, стикерът за годишен технически преглед ще стане незаконен, тъй като е въведен с наредба.

- реклама -