Debt concept. Wrecking ball with text in brick interior with broken floor. Close up, 3D Rendering

Отново: Държавата изтегли нов дълг

На 22 ноември 2021 г. Министерството на финансите (МФ) пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Става въпрос за успешно пласирани на вътрешния пазар 500 млн. лв., съобщава финансовото министерство на сайта си. Дългът идва броени дни след друг заем на същата стойност, изтеглен от държавата.

Книжа

Книжата са с падеж 24 май 2029 г. Среднопретеглената им годишна доходност е в размер на 0,49%. Общият размер на подадените поръчки достигна 808,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,62. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки.

Участници

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 64,6%, следвани от пенсионните фондове с 23,7%, застрахователните дружества – 7,3%, договорни и гаранционни фондове – 4,3% и инвестиционни посредници – 0,1%.

Закон

По Закона за държавния бюджет за 2021 г. новопоетият дълг тази година не може да надвишава границата о 4,5 млрд. лв. Сегашният аукцион е петият подред на служебната власт, като така поетият от нaчaлoтo нa гoдинaтa дълг е в paзмep нa 3.8 млpд. лв.

- реклама -