Отлагат промените в изпитите за шофьорска книжка

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предлага да се отложи въвеждането на част от промените в изпитите за шофьор, става ясно от наредба за изменение, внесена за обществено обсъждане.

С обнародвани вече промени в Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити беше прието

маршрутът на движение по време на практическите изпити да се указва по електронен начин чрез използването на техническо средство, а не да се определя от изпитващия.

Освен това изпитните тестове трябва да съдържат, освен текстови въпроси и статични изображения, и интерактивни видеоклипове.

Тези нови положения трябваше да влязат от 14 април тази година.

Сега обаче се предлага промяна в наредбата, с което тези промени да се отложат с още 2 месеца от влизането им в сила.

Така ще се осигури технологично време за изготвяне на изпитни въпроси със стационарни графични изображения и интерактивни видеоклипове,

разработване на маршрути за указване на посоката по време на провеждане на практическите изпити

и внедряването им в техническите устройства за провеждане на практическите изпити, посочват в мотивите си от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

- реклама -