лов

Откриват лова за пернат дивеч

Днес се открива ловният сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

Изпълнителна агенция по горите напомня, че ловуването се извършва само с писмени разрешения, в които се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя на лова, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч.

Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително. Агенцията по горите призовава за стриктно спазване на нормативната уредба и правилата за безопасност при ловуване.

Да не се пали огън

Във връзка с изключително високите среднодневни температури тази година и повишената опасност от възникване на горски пожари, Агенцията апелира за спазване на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

- реклама -