Деня на Земята

Отбелязваме Световния ден на Земята

Отбелязваме Световния ден на Земята.

Датата 22 април е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. България е една от първите страни, които се присъединяват в международното честване на Деня на Земята. А на този ден през 1992 г. година президентът Желю Желев подписва клетва в името на Земята, оттогава страната ни всяка година се опитва да даде своя принос за по–чиста и здравословна околна среда и за съхраняване живота на планетата.

Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

По целия свят човешката дейност води до унищожаване или бързо намаляване на популациите на растения и диви животни.

Видовете изчезват и местообитанията се свиват. Голямото разнообразие от живи същества на дадено място, било то в малък поток, в пустиня, в гора, в океаните или в цялата планета, също е известно като биоразнообразие. А биоразнообразието намалява по-бързо от всякога.

На празника на Земята хората отправят своите послания за бъдещето на планетата:

–  По-зелена, една идея по-цветна и по-свежа, с повече животни, с по-малко замърсяване;

–  Нито едно животно да не е в клетка. Бих се радвала да видя закриването на всички ферми за ценни кожи.

–  Домът ни не е само четири стени. Той е цялата планета земя, за която трябва да се чувстваме отговорни.

- реклама -