Careful progressive lady with manicure holding her smartphone over the credit card payment machine while using contactless payment system

От днес: Заведенията с две и повече звезди – задължително с ПОС терминал

От днес: Заведенията с две и повече звезди – задължително с ПОС терминал. Това съобщиха от Министерството на финансите. Промените в Закона за туризма влизат в сила от 1 март 2024 г.

В заведения с категория две и повече звезди ресторантьори и съдържатели са длъжни да осигурят възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС.  Информация за това трябва да е поставена на видно за клиентите място в съответния обект.

Тези, които не спазят изискванията, подлежат на глоба. За физически лица санкцията е от 100 до 500 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение глобата е от 200 до 1000 лева, а за фирми – от 1000 до 4000 лева. Ако пък клиентите не са уведомени, че могат да плащат с карта, то глобата е от 100 до 300 лева за физически лица и от 300 до 1000 лева за фирми. При повторно нарушение сумата се удвоява.

- реклама -