От днес: Повече ученици се връщат в клас

По-голям брой ученици ще могат да се върнат към присъствено обучение, тъй като от днес за да се върне една паралелка обратно в клас, е необходимо съгласието само на 30% от децата за тестване или да имат наличен „зелен сертификат“.

Досега, ако за 50% от учениците нямаше съгласие за изследване или „зелен сертификат“, целият клас оставаше в електронно обучение, което ощетяваше желаещите да учат присъствено.

Чрез намаляването на изисквания процент в училище ще се върнат повече деца, които сега са вкъщи заради отказа на своите съученици или на техните родители за изследване за COVID-19 веднъж в седмицата.

Промяната беше направена с решение на Отрасловия съвет в МОН. Причината за нея бе, че в много паралелки имаше желаещи ученици да се върнат обратно в клас, но те не успяха да минат границата от 50%.

По данните на МОН повече от 564 000 ученици или близо 82% от всички от 1-и до 12-и клас вече са обратно в класните стаи след тест или наличие на „зелен сертификат“

Несъгласните с щадящите тестове ще продължат да се обучават от дистанция.

Според насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка училищата ще осигуряват на тези деца и младежи синхронно или асинхронно обучение в зависимост от своите възможности.

- реклама -