бракове международни регламент двойки съжителство ЕС

От днес: Нови правила в ЕС за международните бракове

От днес започват да се прилагат регламентите на ЕС за изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните брачни двойки или регистрирани партньорства.

С тях се установяват ясни правила при развод или смърт и ще се сложи край на паралелните и евентуално противоречащи си производства в различни държави членки, свързани например с имущество или банкови сметки. Накратко те ще внесат повече правна яснота за международните двойки.

Тъй като не бе възможно да се постигне единодушие сред всички държави членки, правилата ще се прилагат в 18 от тях: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Новите регламенти: ще изясняват кой национален съд е компетентен да помогне на двойките при управлението на тяхното имущество или при разпределението му между тях в случай на развод, раздяла или смърт; ще изясняват кое национално право има предимство, в случай че са приложими правилата на няколко държави; ще улесняват признаването и изпълнението в една държава членка на съдебно решение по имуществени въпроси, постановено в друга държава членка.

- реклама -