От днес държавата ни връща надвзети данъци (Как да ги получим?)

От днес държавата ни връща надвзети данъци – как да ги получим? НАП: Данъчната кампания за 2023 г. стартира на 10 януари.

Фирми и едноличните търговци

декларират данъците си от 1 март. Данъчната кампания за 2023 г. започва на 10 януари, като от тази дата започва подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

В началото на март, след подаването

на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП.

В нея могат да бъдат вписани

автоматично данни за получени през миналата година доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а

крайният срок за обявяване на доходите

и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.

Лицата, които извършват дейност като

търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен,

данък върху разходите, данък върху приходите

на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

- реклама -