От БАН отчитат стабилна финансова среда и ускоряване на темповете на растеж

БАН очаква леко ускоряване на темповете на растеж в следващите 2 г.

Икономическото развитие на страната следва тенденциите в Европа и по света. Имаме забавяне на темповете на растеж, съпроводено с леко увеличаване на инфлационния натиск. Това коментира Виктор Йоцов, ръководител на екипа, който изготви годишния доклад на Института за икономически изследвания при БАН.

На този етап учените смятат, че няма опасност страната да влезе в рецесия. Същевременно в доклада се отбелязва, че има структурни дисбаланси, които ако не бъдат адресирани проблемите е възможно да натежат през следващия програмен период след 2020 година.

„Ако погледнем ПЧИ, които идват в България в никакъв начин не можем да се похвалим, спадът продължава. Факт е, че преките чуждестранни инвестиции са по-малко, отколкото пращат нашите сънародници, които работят в чужбина. На практика това означава, че България изнася работна сила, а не стоки и услуги“, отчита Йоцов.

Като позитивни тенденции в икономиката той отчита стабилната финансова среда и стабилния финансов сектор. Негативите са свързани с демографския срив, който все по-осезателно оказва влияние върху икономическия растеж. „Ние имаме недостиг на работна сила и това е все по-очевидно и дори бих казал плашещо“, отбелязва ученият.

Очакванията на БАН са, че забавянето на темповете на икономическия растеж ще продължи и през 2019 година. „През миналата година темповете бяха 3,1%, а тази година очакваме да бъдат в порядъка на 2,6-2,7%. Следващите години очакваме леко ускоряване на темповете на растеж до 3,9-4% през 2021 година. До голяма степен това ще се отрази в резултат на усвояването на европейските средства, тъй като програмният период свършва през 2020 година, отбеляза Виктор Йоцов.

В доклада си БАН препоръчва на правителството да прегледа и преосмисли данъчната система. Като проблеми учените виждат в структурата на данъчните приходи пропорционалното данъчно облагане. „Нашата препоръка е, че в никакъв случай не трябва да се повишават ставките преди да са изчерпани възможностите за повишаване събираемостта на данъците“, каза още ръководителят на доклада.

източник: БГНЕС

- реклама -