туризъм, пътувания, туроператори

От Алианса на туристическата индустрия искат мярката „60/40″ да се удължи поне с една година

От Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ) са заявили по време на разговорите с представителите на политическите сили, че очакват от новия кабинет незабавно да изработи цялостна програма за подпомагане на туризма. Като част от подобна нова програма, действието на мярката „60/40″ трябва да се удължи поне с една година, посочват от Алианса.

Предложено е и да се промени критерият за оценка за допустимост на кандидатите по мярка „60/40″, като се приеме съпоставката да бъде на средна годишна база, спрямо 2019 г., при минимум 20 процента спад в бизнеса.

От АТИБ настояват да се приоритизира помощта и да се насочи към онези браншове, които са най-засегнати от кризата, като туризма и свързаните с него авиация и транспорт. За тези сектори отново се настоява да се предложат допълнителни средства, както бе въведената мярка „80 на 20“.

А при спиране на дейността на представителите на туристическия бизнес или съществено ограничение на работата му заради налагани мерки, помощта да се трансформира в „80 на 0″, настояват от АТИБ.

„Друг основен проблем е определянето на общия размер на предоставените средства, откъдето категорично може да се направи извода, че не се отчита ясно изразеният сезонен характер в сектора хотелиерство и ресторантьорство“, подчертават от АТИБ.

Във връзка с това от Алианса настояват помощта да е на база реалното брутно възнаграждение на всяко лице, като за база да се взема месеца, в който лицето е назначено на работа.

Ако се реши да не се предоставя помощта „60/40″, от АТИБ настояват да се предоставят нисколихвени кредити от държавата.

Източник: bTV

- реклама -