пенсия пенсии добавки Борисов

От 7 юли изплащат новия размер на пенсиите и 50 лв. добавка

От 7 юли започва изплащането на пенсиите с нов размер и добавки от 50 лева.

Това информират от Националния осигурителен институт (НОИ).

Осъвременяването на трудовите пенсии, отпуснати до края на миналата година е по „швейцарското правило“ – с 5 процента върху действителния изчислен размер.

От осигурителния институт обясняват, че ако пенсионер е с изчислена пенсия от 290 лв. за трудова дейност, но получават 300 лв., след индексацията с пет на сто ще получи 304 лева и 50 ст.

За по-ниските изчислени трудови пенсии от 285 лева, на практика, изплащаният размер ще остане 300 лева и след 1 юли.

От общественото осигуряване припомнят, че от 1 януари тази година по силата на промените в Кодекса за социалното осигуряване изпреварващо бе увеличен – от 250 на 300 лева или с 20 на сто, минималният изплащан размер на пенсиите за стаж и възраст. От 1 юли е увеличен с пет на сто.

Възрастните хора ще могат да се информират за новите размери на пенсиите си след 1 юли чрез електронната услуга „справка за издадени пенсионни разпореждания“ по ЕГН и ПИК на интернет страницата на НОИ.

При поискване разпорежданията ще се връчват и по избран от пенсионерите начин в съответното териториално поделение на НОИ, по пощата, с препоръчано писмо или чрез системата за сигурно електронно връчване.

- реклама -