От 2021-а: Отличниците със стипендия до 180 лв. месечно

Отличниците ще вземат до 180 лв. месечно стипендия от втория семестър за учебната 2020/2021 г. Това предлага образователният министър Красимир Вълчев с публикуваните за обществено обсъждане промени в постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, в което са определени размерите на стимулите.

В тях е посочено, че стипендията за успех не може да бъде по-ниска от 85 лв. и по-висока от 180 лв. месечно. Досега сумата варираше между 70 и 150 лв., като ректорите решават как да бъде разпределен месечният бонус по предложение на студентските съвети във вузовете. Така в СУ 6.00 за предходните два семестъра ще носи на студентите 150 лв. през зимния семестър, а 105 лв. при успех между 5,50 и 5,59. По 75 лв. ще вземат студентите с успех под 5,00, ако има останали средства от субсидията. За да има стипендии за повече студенти, в някои вузове пък намаляват размера на най-високата стипендия. В УНСС успех между 5,50 и 6,00 носи 140 лв, а в ТУ само пълните отличници вземат 120 лв.

За увеличението на стипендиите от следващия семестър са предвидени още 6 млн. лв. от държавния бюджет. „Това увеличение отчита променените социалноикономически условия и е израз на държавната политика за стимулиране на студентите към по-високи резултати от обучението, тъй като по-голямата част от стипендиите се предоставят според показания от студентите успех. Промяната на размера е максималната възможна на този етап и е следствие от редица направени анализи и проведени разговори с Националното представителство на студентските съвети”, посочва в мотивите си за предложението си образователният министър и допълва, че размерът на стипендиите не бил променят за последните 5 години. Вълчев обяснява, че усредненият размер на стипендиите за българските студенти през последните две учебни години е около 107 лв. на месец, което било приблизително по средата между най-ниския и най-високия размер към момента.

С друга от промените студенти, докторанти и специализанти, които са се преместили от една специалност, съответно докторска програма или специализация, в друга или от едно висше училище или научна организация в друго/друга, нямат право на стипендия за учебните години (семестри, месеци), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри, месеци) са получавали стипендия. Ограничението за стипендии от новото учебно място е за времето, през което са получавали месечни бонуси на предишното място. Така, ако един студенти смени университета си и ще трябва да повтаря един или няколко семестъра, заради различни учебни планове в двата вуза, то той няма да има право да получава стипендия, докато не започне да се обучава по новата си програма.

- реклама -