Още 6 милиона лева за лични асистенти

Над 6 милиона лева по схемата „Независим живот“ ще бъдат насочени допълнително към общините, в които има най-голяма потребност от лични и социални асистенти и домашни помощници.

До настоящия момент по процедура „Независим живот“ са сключени договори с 248 общини и райони на общини на обща стойност малко над 121 милиона лева. С 25 общини предстои да бъдат сключени договори на стойност 12, 5 милиона лева.

По процедурата беше определен допълнителен срок за кандидатстване на 23 общини и райони на общини, които не подадоха проектни предложения в рамките на първите три срока за кандидатстване. След изтичането на допълнителния срок – 9 май, проектни предложения подадоха 20 общини и райони на общини, които са на обща стойност 10 милиона лева. Община Сухиндол, община Ковачевци и район Панчарево на Столична община не подадоха проектни предложения и в рамките на допълнителният срок.

Общините, като бенефициенти, сами определят процедурата за избор на личните асистенти, както и критериите, на които те трябва да отговарят. Всяка община сама прави проучване, за да определи нуждите, според спецификата, на местно равнище и за кандидатите за лични и социални асистенти и помощници в рамките на проекта, и за ползвателите.

- реклама -