Още 20 хиляди младежи ще могат да пътуват безплатно по инициативата „Опознай ЕС“

Започва новата кампания на Европейската комисия за подаване на заявления
за инициативата DiscoverEU („Опознай ЕС“), която ще позволи на 20 000 младежи да пътуват безплатно в Европа.

Кандидатите трябва да са родени между 2 юли 2000 г. (включително) и 1 юли
2001 г. (включително) и да бъдат готови да пътуват между 1 август 2019 г. и 31
януари 2020 г. за максимум 30 дни. Заинтересованите младежи ще трябва да
кандидатстват през Европейския младежки портал. Кандидатурите ще бъдат
разгледани от специална комисия, която ще избере победителите. Кандидатите ще
бъдат уведомени за резултатите от подбора през юни 2019 г.

Ако желаят, те могат също така да получат и дневник за пътуването, за да могат да записват своите впечатления.

По време на пътуването младежите също така ще имат възможност да участват в организирани мероприятия и да общуват помежду си.

Успоредно с това Комисията се стреми да превърне DiscoverEU в по-приобщаваща
и достъпна за всички инициатива, като допълнително улеснява използването на
системата за подаване на заявления, предлага съвети за намаляване на разходите
за пътуване, както и като взема под внимание, доколкото е възможно, нуждите на
младите хора с увреждания, така че те също да могат да пътуват.

Досега благодарение на DiscoverEU около 30 000 младежи получиха възможност да
пътуват в Европа, за да опознаят богатото културно наследство на континента, да
се срещнат с други хора, да се докоснат до чуждите култури и да усетят духа, което
обединява Европа.

- реклама -