Определиха датите на религиозните празници, различни от източноправославното

Определиха датите на религиозните празници, различни от източноправославното.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2023 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното.

Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са: 10 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – ,,Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – ,,Вси Светии“ и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам на 20 и 21 април, Курбан байрам на 28, 29 и 30 юни.

За религиозната общност на евреите празниците са: 6 април – Песах, 26 май – Шавуот, 16 септември – Рош Ашана, 25 септември – Йом Кипур и 30 септември – Сукот.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, на 9 април – Възкресение Христово, 18 май – Възнесение Господне, 28 май – Петдесетница, 16 юли – Преображение Господне и 13 август – Успение Богородично.

Празничните дни за обществото „Бяло братство“ са: 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – на 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 5 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 4 април и Конгресни дни на 28, 29, 30 юли, 11 и 12 август.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

Бахайска общност в България: 21 март – Ноу Руз, 21 април – Резван, 24 май – Декларацията на Баб, 29 май – Възнесението на Бахаулла, 10 юли – Възнесението на Бахаулла, 10 юли – Мъченическата смърт на Баб, 27 октомври – Рождението на Бахаулла.

Будистка общност в България: 7 януари – Махаянска Нова година, 15 февруари – Паранирвана – Преминаване в Нирвана, 20 февруари – Лосар – Тибетска Нова година, 5 май – Весак – Раждането и Просветлението на Буда, 3 юли – Денят Дхарма – Ден на Пречистването, 19 декември – Денят Бодхи – Ден на Свещеното дърво.

- реклама -