Национолен учителски събор -19 юни 2016

Оперативна програма помага за повишаване на статута на учителите

Спасяваме образованието чрез Операнивна програма. Парите за качествено образование са тук. По този начин, според зам. министъра  на образоването Диян Стаматов, ще се повиши статута на професията. На Националния учителски събор добрите новини за повече пари и престиж в сектора валяха една след друга.

Стаматов представи новостите в закона, свързани с автономията на училищата, със свободата на учителя да избира учебници и начина да преподава материала.

Стаматов: За нас, учителите, както и за всеки човек, е много важен въпросът за кариерното развитие, за перспективата, която имаме. Новите стандарти дават повече възможности, защото не го обвързват само с годините учителски стаж

Стаматов обясни, че новите стандарти позволяват на всеки 4 години учителите да имат по 48 академични часа за:

  • да се включват в програми на висши училища,
  • специализирани обслужващи звена,
  • научни и обучителни организации.

Предвиждат се още 16 академични часа за квалификация в самата институция.

Средствата за квалификация са предвидени като дял в годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

Чрез парите от  националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“-  600 000 лв., се предвижда квалификация на 25 000 души.

Заместник-министърът подчерта, че новото при средствата за квалификация е, че са одобрени две операции от ОП НОИР, насочени към повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

  • Първата е с бюджет 20 млн. лева и предвижда обучение на 17 000 души, от които 2 000 на възраст до 34 години.
  • Втората е за повишаване на капацитета на учителите за работа в мултикултурна среда с бюджет 5 млн. лв. под формата на грантови схеми от 50 000 до 100 000 лв. Тук е заложено обучение на 2 000 души.
Национален учителски събор - 19 юни 2016
Национален учителски събор – 19 юни 2016

Договорените средства до май 2016 г. по конкретни операции, които имат пряка връзка с безвъзмездно подпомагане на учители и ученици, вече са общо 88 млн. лв.

Стаматов обясни, че по първата ос на ОП НОИР „Образование и учене през целия живот” са предвидени 7,5 млн. лв. за „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Той допълни, че предстои финализиране на три процедури на обща стойност 185 млн. лв., като най-голямата е за 140 млн. лв. за проекта „Твоят час”. Целта е той да стартира от следващата учебна година. В него има средства както за НПО-та, така и за учителите за извънкласни дейности или допълнителна подготовка по предмети, в които има нужда.

Стандартите предвиждат и подкрепа на младите специалисти, защото вие най-добре си спомняте какво е да влезеш в класната стая веднага след университета, посочи заместник-министър Стаматов и отбеляза, че се предвижда новоназначените учители да имат наставници, да бъдат назначавани за класни ръководители, да водят часове по допълнителна подготовка или занимания по интереси, за да могат по-бързо да се адаптират.

Средствата ги има, увери Диян Стаматов и акцентира върху активността на директорите и учителите. Проектите са добър начин за вдигане на качеството на образованието във всяко училище.

- реклама -