eMAG, търговия, комисионна, материали, дезинфекция

Онлайн магазин въвежда нулева комисионна за продукти, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19

Като социално отговорна компания, чийто фокус неизменно са нуждите на клиентите и предоставянето на добри продукти и услуги, eMAG отчита предизвикателствата, свързани с извънредната ситуация, възникнала с разпространението на коронавируса (Covid-19) в Европа и у нас.

Във връзка с повишеното търсене на продукти, които могат да се използват за намаляване риска от заразяване, дружеството предприема действия да защита интересите на своите клиенти и партньори срещу нелоялни търговски практики.

Считано от 12.03.2020 г., eMAG Маркетплейс платформата за онлайн пазаруване въвежда 0 (нулева) комисионна за продажби на продукти, свързани с превенция, дезинфекция и ограничаване разпространението на болестта, като напр. „хирургически маски“, „антибактериални гелове и сапуни/дезинфектанти“, „дезинфектанти на алкохолна или хлорна основа“, „санитарен алкохол“ „медицински престилки“, „шапки/ботуши за еднократна употреба“, „медицински защитни облекла“.

Тези условия за партньорите на eMAG Маркетплейс ще важат за целия период на епидемията, като ще се залагат автоматично и екипът на компанията ежедневно ще проверява продуктите, които не са включени в рисковия списък. Всички търговци, използващи платформата, са уведомени за предприетите мерки.

„Онлайн пазаруването е едно от предимствата на модерните времена, в които живеем, и предлага редица възможности, съответстващи на мерките за ограничаване разпространението на епидемията, ограничавайки до минимум личния контакт. Точно заради това трябва да направим всичко възможно, за да бъде то отговорно реализирано, да отговори на нуждите на потребителите в тази кризисна ситуация, и да се възпрепятстват възможни нелоялни търговски практики“, казват от eMAG.

Компанията следи отблизо продажните цени за минали периоди и търговските условия, които са били прилагани на платформата, както и обратната връзка от клиенти.

Данните показват ежедневно повишаване в търсенето на продукти, свързани с усилия за намаляване риска от заразяване, като антибактериални и дезинфектиращи средства, маски и защитни облекла. Само от началото на месеца търсенето на тези категории е скочило над 10 пъти.

Отново с оглед повишаване на безопасността в създалата се ситуация, дружеството препоръчва на клиентите си да се възползват от опцията за онлайн плащане на поръчки. Потребителите реагират позитивно на това напомняне, като данните показват тенденция на увеличаване на картовите плащания.

eMAG ще продължи да утвърждава репутацията си на една от водещите платформи в онлайн продажбите, като се старае да оправдава най-ценния ресурс за бизнеса – доверието на своите клиенти, и като се стреми да създава устойчива и надеждна бизнес среда, дори в извънредни ситуации.

- реклама -