Диана Ковачева, пенсии,
Снимка: Кадър Нова телевизия

Омбудсманът: Хората с увреждания настояват за актуализация на данъчните облекчения

Хората с увреждания настояват за актуализация на данъчните облекчения, на които имат право. За това сигнализира омбудсманът Диана Ковачева, предаде БНР.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица има специални текстове, които уреждат намаляването на данъчната основа на хората с инвалидност.

Няколко групи казуси, пред които се изправят хората с увреждания, представи омбудсманът Диана Ковачева. Единият от тях е свързан с работещите хора с инвалидност:

В Закона за хората с увреждания е пропуснато изричното упоменаване на военноинвалидите, допълни Ковачева

Несправедливост, според Ковачева, има и при хората, които имат право на пенсия за инвалидност, но поради смърт на родител – получават наследствена

Ковачева представи проблемите пред депутатите от бюджетната комисия. Шефът й Любомир Каримански пое ангажимент те да бъдат обсъдени между двете четения на бюджета.

Важни промени за хората с увреждания

В коалиционното споразумение между 4-те партии зад кабинета „Петков“ бяха записани важни промени за хората с уврежния. Те предвиждат премахване на системата на ТЕЛК и преминаване към международната системата на ICF.

Предвижда се също така да има специална държавна институция за хората с увреждания.

В документа е записано, че в срок от 6 месеца ще се анализират промени в законодателство гарантиращо равното право на труд на хората с увреждания. Държавна агенция за хора с увреждания. ТЕЛК реформа с цел отделяне на медицинската диагноза от работоспособността и социалната подкрепа. Надграждане на регистъра за хора с увреждания. Възстановяване на националния раков регистър. Промени за засилване на контрола и проверките относно достъпност на средата.

Коалиционните партньори са се разбрали още,

да бъдат сложени рампи за хора с увреждания в градския транспорт

и стикери за сигнализация при нередности.

Предвидено е да има система за преквалификация и връщане на хората с увреждания към пазара на труда; насърчаване на работодателите за наемане на хора с увреждания, чрез покриване на част от осигуровките; въвеждане на система за стимулиране на работодателите да извършват преквалификацията на хора с увреждания.

Ще се направи изменение на Закона за лична помощ, включващо премахване на ТЕЛК решение като условие за достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 12 часа – това ще бъде спешно обсъдено в срок до 3 месеца.

Заложено е и обществено обсъждане на Наредбата за качество на социалните услуги, като в срок от 6 месеца да бъде завършена националната карта на потребностите и предлагането на социални услуги.

- реклама -