ОЛАФ

ОЛАФ разкри неправомерно завършени транзитни операции по сигнал на българските митници

Днес Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ разпространи доклада си за 2017 г., където се цитира и случай, разкрит благодарение на активната работа на българската митническа администрация, съобщават от Агенция „Митници“, които са подали сигнала.

По време на специфично разследване, ОЛАФ е проверила 110 транзитни операции, които са били неправомерно завършени поради което са били докладвани от българските митници.

Те са задействани в различни държави членки, като Полша, Унгария, Германия, Франция, Литва и Словакия.

За всички тези операции са посочени два български митнически пункта като получаващо митническо учреждение, с крайни получатели в Сърбия и Турция

Въпреки това, при проверка на тези български митнически пунктове, където стоките е трябвало да бъдат обработени, се установи, че нито превозните средства, нито стоките някога физически са представяни пред митница. По-нататъшни проверки разкриха, че в някои от случаите, неправомерното електронно обработване на операциите се е случило няколко часа след като операциите са били задействани, което е физически невъзможно, поради времето, необходимо за действителния превоз. В допълнение, българските митнически власти са информирани от сръбските и турските си колеги, че въпросните превозни средства никога физически не са влизали на територията на тези две страни. Неправомерното завършване на операциите е извършено чрез използване на зловреден софтуер, което е направило възможно дистанционно проникване в Българската система за управление на транзита.

- реклама -