видеоконтрол знаци предупреждение проверки

Окончателно! Премахват предупредителните знаци за видеокотрол на пътя

Службите, определени от министъра на вътрешните работи ще контролират спазването на правилата за движение от участниците в движението и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта са длъжни да извършват проверката по безопасен начин, осигурявайки необходимата видимост.

Това приеха депутатите при гласуването на промените в Закона за движение по пътищата на второ четене.

„За“ гласуваха 136 народни представители, 6 бяха „против“, а 16 се въздържаха.

Според досега действащите правила в закона, службите обозначаваха местата за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение.

Така на практика пътните знаци, които обозначаваха местата за видеоконтрол трябва да бъдат премахнати, а службите да извършват проверката, осигурявайки необходимата видимост.

С приетите промени, определените от министъра на вътрешните работи служби имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движението по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане.

- реклама -