Окончателно: Новите топломери и водомери за топла вода – само с дистанционно отчитане

Всички уреди за дялово разпределение върху радиаторите, топломерите и водомерите за топла вода, монтирани след 25 октомври 2020 г., задължително трябва да бъдат с дистанционно отчитане. Това решиха окончателно депутатите, след като приеха промени в Закона за енергийната ефективност.

Оттук нататък всички уреди, когато им изтече срокът на годност или се повредят, ще бъдат сменяни с такива с дистанционно отчитане. Смяната ще стане поетапно, но крайният срок всички да са от новия тип е 1 януари 2027 г.

Въпреки че от 25 октомври миналата година изискванията и сроковете за дистанционните уреди влякоха в сила, смяната им у нас не беше задължителна, защото евродирективата, налагаща това изискване, не беше транспонирана в законодателството ни до този момент. Промените транспонират изискването на евродиректива, според което до 1 януари 2027 г., всички уреди за отчитане на топлинна енергия и разход на топла вода, трябва да бъдат дистанционни, независимо дали ще бъдат сменени с нови или ще се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане.

Ще бъде разработена и Национална стратегия за обновяването на жилищния фонд до 2050 г. Тя предвижда мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи сгради в сгради с близко до нулево потребление на енергия.

- реклама -