Около 900 000 българи нито работят, нито учат

Около 900 000 са българите, които нито работят, нито учат.

Това е записано във финалния доклад за активиране на неактивното население в България.

Най-голямата част от неактивните и безработните са представители на ромската и турската общност – 350 000 души.

Много са и младите хора под 30 години, които нито работят, нито учат – около 170 000 души.

Социалният министър Георги Гьоков каза, че са необходими законови промени за включване на неактивните в пазара на труда.

„Има лесни решения, има и трудни решения.

Има подгрупи във всеобщите групи, които лесно биха били активирани, например млади хора с подходящо образование и квалификация.

И които биха били трудно активирани, например млади хора без образование и квалификация.

Може би най-трудната активация ще бъде на хората с увреждания“, посочи министърът.

- реклама -