Всеки втори от ромски произход у нас – работи

Всеки втори от ромски произход у нас – работи. Около 43% от всички роми в България работят. Това съобщиха от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Данните са от проучване,

извършено от фондацията в периода юли-август 2022 г. сред 1250 човека в цялата страна.

За сравнение делът на заетите в цялата страна – по данни на Националния статистически институт за първо тримесечие на 2023 г., е 53,1% , допълниха от фондацията.

Делът на безработните роми е около 25%,

показват още данните от проучването на фондацията.

Десет процента от ромите в трудоспособна възраст са жени,

домакини, които са „скрит“ потенциал за трудовия пазар.

Въпреки засиления поток на миграция, ковид пандемията и войната в Украйна,

данните нееднозначно доказват устойчивата тенденция на заетост сред ромската общност в България, добавиха от фондацията.

От всички заети роми 75% работят с подписан договор с работодателя си.

Повече от половината от тях разполагат и с дебитна карта,

което е предпоставка за намаляване на дела на нерегламентирания труд и на нарушенията на трудовото право.

Нараства и броят на ромите предприемачи, но техният дял остава все още нисък – около 2%, показват още данните от проучването.

Бизнес в продължение на над една година развиват 46% от ромските предприемачи,

а 43 % – повече от пет години.

В България за девет години делът на ромите със средно образование се е удвоил.

Това показват данните от доклад на фондацията „Тръст за социална алтернатива“, който беше представен през 2022 г.

Данните от доклада са сравнени

с резултати от проучване, извършено през 2011 г. Наблюдава се тенденция на спад на неграмотността сред ромите, като най-голям дял на неграмотност се отбелязва при групите, които са с ранни бракове и тези, които никога не са посещавали училище. Все по-голям дял са ромите, които смятат, че е добре ромските младежи да получават по-високо образование, като най-често посочваното е средно образование, следвано от висше, показва още докладът.

От 2018 г. фондацията работи по услуга, която запълва пропастта между работодатели и общности в неравностойно положение, първоначално в рамките на европейски проект, а понастоящем – самостоятелно. Сред услугите на проекта са кариерно ориентиране на хора от уязвими групи, мотивация, обучения, менторство, подкрепа на работното място и обучения. Услугите се предлагат в София, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Велико Търново.

- реклама -