чумата

Огнище на африканска чума по свинете откриха в Радиново

Огнище на африканска чума по свинете в свинеферма в село Радиново откри Българската агенция по безопасност на храните.

В стопанството се отглеждат около 180 свине. Предстои хуманното им умъртвяване и обезвреждане на телата.

Създадена е 3-километрова предпазна зона, която обхваща землищата на селата Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил и Царацово в община Марица. Организирана е и 10-километрова надзорна зона, в която попадат селата Строево и Труд от община Марица, град Пловдив, селата Златитрап, Оризари и Кадиево в община Родопи, както и град Стамболийски и село Йоаким Груево.

В животновъдните обекти за отглеждане на свине, попадащи в 3- и 10-километровите зони, ще бъдат извършени клинични прегледи и лабораторен надзор, посочват от БАБХ.

Предстои провеждането на епизоотично проучване от експерти от Агенцията по храните съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига за откриване на потенциалния източник на инфекция и начина на заразяване на животните във фермата.

Това е второто огнище на африканска чума по свинете в индустриален обект за тази година, припомнят от агенцията.

Предишното бе констатирано в Съединение в края на септември.

- реклама -