Офшорки ще могат да притежават 10% от банки и медии

Офшорки ще могат да имат до 10% собственост в банки, спортни клубове, вестници, социологически агенции, застрахователни и пенсионни дружества. Те обаче няма да могат да кандидатстват за изпълнението на обществени поръчки.

Това решиха депутатите с окончателното приемане на промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по-известен като Закона за офшорките.

Сега има забрана офшорки да участват в банки, медии, мобилни оператори, застрахователни и пенсионни дружества, футболни отбори, както и в социологически агенции. Като причина за смекчаването на режима бе изтъкната синхронизация със законодателство на ЕС.

Депутатът от Реформаторския блок Антони Тренчев пък заяви, че законът е „надупчен като швейцарско сирене“, защото почти всички фирми попадат в изключенията на забраната за офшорно участие и така собствеността остава скрита.

„Така 11 офшорни фирми с по 9.99% участие могат да притежават напълно едно дружество, включително когато то ползва пари на българския данъкоплатец, заяви реформаторът.

Според председателя на транспортната комисия Настимир Ананиев законът дава право офшорни фирми да упражняват дейност в България и така собствениците им да са неуловими за данъчните.

- реклама -