Официално стана ясно каква ще е цената на газа през юли

Официално стана ясно каква ще е цената на газа през юли. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юли в размер на 58,10 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Цената е по-ниска с 2,43%.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В първоначалното си заявление общественият доставчик прогнозира цена в размер на 58.79 лв./MWh, или намаление с 1,28%, в сравнение с цената за м. юни. Въз основа на внесените днес актуални данни „Булгаргаз“ актуализира цената си на 58,10 лв./MWh, което е намаление с 2,43% спрямо м. юни,

или почти два пъти по-голямо от предвиденото.

В ценовия микс за юли е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан.

Тези количества покриват 89,57 % от

потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. Като втори източник „Булгаргаз“ ЕАД е включил количества природен газ от ПГХ „Чирен“. По този начин утвърдената от КЕВР цена на синьото гориво е значително по-ниска от стойността на ценообразуващия индекс ТТF,

тъй като не е обвързана с него.

Този фактор е особено благоприятен за българските потребители, предвид значителното повишение на индекса през месец юни.

- реклама -