държавен бюджет, актуализация

Одобриха на първо четене актуализацията на бюджета за 2021 г.

Комисията по бюджет и финанси одобри на първо четене актуализацията на бюджета за 2021 г.

В промените в Закона за държавния бюджет за 2021 г. за справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката се предвижда осигуряване на средства за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 400,0 млн. лв.

Предвид създалата се извънредна епидемична обстановка в страната в резултат на пандемията от COVID-19 и очакванията развитието на пандемията да продължи се предлага в централния бюджет за 2021 г. да се предвиди допълнителен финансов ресурс в размер до 200,1 млн. лв. за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията.

Предложено е да бъдат осигурени средства за произвеждане на изборите за президент през 2021 г. В проектобюджета са предвидени средства за увеличение на средствата в резерва.

- реклама -