Европа съдебната система Евробарометър докладите Хашоги ЕС Брюксел превозвачи Деня на Европа земеделски санкции Русия продължение ЕС БРекзит Великобритания европейски парламент избори решение икономика, Зелена сделка, правителство, решение, мерки, Северна Македония, Албания

Одобриха „Бюджет 2020” на ЕС

Одобриха бюджета на Европейския съюз за 2020 година. В него са заложени повече инвестиции за климата, за работните места и за младите хора.

Бюджетните приоритети за 2020 година са:

– Над 500 милиона евро повече са посветени на действия , свързани с опазването на климата;

– Подкрепа за младите: засилване на Еразъм и борба с младежката безработица

– засилване на научните изследвания;

– инвестиции в инфраструктура

Това е последният годишен бюджет на настоящата финансова рамка 2014-2020 година, съобщиха на сайта на ЕК.

Парламентът е получил общо 850 милиона евро за своите приоритети.

302 милиона евро повече са отделени за изследователски проекти, а 133 милиона евро повече има за инвестиции в мрежова инфраструктура (Механизъм за свързване на Европа).

50 милиона евро за „Еразъм +” и 28,3 милиона повече са парите за Младежката инициатива за заетост (с допълнителни 50 милиона евро, които трябва да бъдат добавени през 2020 г., ако е необходимо).

Съветът официално одобри споразумението, постигнато с Парламента на 25 ноември, Парламентът одобри бюджета днес с 543 гласа „за“, 136 гласа „въздържал се“.

- реклама -