Градска мобилност

Одитори влизат в „Центъра за градска мобилност“

От днес Сметната палата започва одит на „Центъра за градска мобилност“. Проверката е за съответствие при финансовото управление на общинското дружество за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г., съобщиха от палатата. Ще бъдат проверени обществени поръчки, приходите и разходите на дружеството, включително разплащане с транспортни оператори.

Според годишния финансов отчет на „Центъра за градска мобилност“ ЕАД за 2015 г. реализираните приходи от дейността на обществения градски транспорт в София за разплащане на транспортната задача през 2015 г. са над 216 млн. лв., като от тях от продажба на билети и абонаменти карти са близо 94 млн. лв. Неиздължената сума към транспортни оператори към края на 2015 г. е над 22 млн. лв., а печалбата за 2015 г. е над 6 млн. лв.

Така въпросът, който мъчи софиянци, а именно къде отиват парите, събрани от скоби, паяци, наказателни паркинги остава без отговор.

Одитът беше възложен на Сметната палата с решение на Народното събрание от 20 май 2016 г. Той трябва да започне от 1 юли 2016 г. и да приключи до края на годината. Окончателният одитен доклад трябва да бъде внесен в парламента до 31 януари 2017 г.

За целта председателят на Сметната палата Цветан Цветков издаде заповед, с която възложи на одитен екип от 7 одитори, ръководен от главен одитор, да направи проверката.

Дружеството е 100% собственост на Столична община. От него зависи една от най-важните услуги за столицата – организация, експлоатация, контрол и финансиране на обществения транспорт. Сред основните му дейности е издаването на превозни документи и реализация на приходи от превозна дейност. Дружеството финансира, изгражда, поддържа и експлоатира паркинги, гаражи и места за паркиране в столицата.

- реклама -