Очите на Цар Самуил угаснаха, общината не даде 3 хил. лв. за ремонт

Очите на Цар Самуил угаснаха окончателно заради неизправност в електрическата система на паметника. От Столичната община отказват да го ремонтират. За подмяната на диодите в очите на паметника са нужни около 3 хил. лв.

Още при поставянето на монумента имаше спор дали те въобще трябва да светят.

Ïàìåòíèêà íà Öàð Ñàìóèë ñúñ ñâåòåùè î÷è ïðåä öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“

„Всички бяха изненадани от тази непредвидена в проекта инсталация. Затова сега ние не можем да поддържаме система, която не е узаконена по съответния ред“, обяви зам.-кмета по култура на София Тодор Чобанов.

Авторът на монумента – Александър Хайтов, смята, че хората искат очите на паметника да светят. „Ако искат да светят очите, просто трябва да ги направят да светят 20 години, това е възможно”, коментира Хайтов.

За да засветят отново очите на Самуил, модификацията трябва да бъде приета от специална културна комисия, която да вземе решението. Това обаче е малко вероятно да се случи. Информацията е на бТВ.

- реклама -