Пшеница

Очакват по-висок добив на пшеница през 2016г.

През 2016 г. ще имаме по-висок добив на пшеница. Това прогнозира Десислава Танева, която даде старт на жътвата в радневското село Тихомирово. С 12 процента са увеличени площите със зърнени култури в страната, като 87 % от тях са в много добро състояние.

Танева пшеница

По данни на статистиката на Украйна, през 2015 година страната е прибрала 59,96 милиона тона зърнени култури, което е с 6,1 процента по-малко в сравнение с 2014 година. Реколтата от пшеница през 2015 година се е увеличила с 9,9 процента до 26,5 милиона тона. Ечемикът е с 8,5 процента по-малко, което е 8,3 милиона тона, а царевицата е намаляла с 18,5 процента до 23,2 милиона тона.

ПшеницаПрипомняме ви, че ЕС разглежда Зоната за свободна търговия като зона за определена група от държави, които са се съгласили да се премахнат митата, квотите и предпочитанията за повечето (ако не всички) стоки и услуги между тях. Тя може да бъде смятана за втори етап на икономическа интеграция.

Страните избират този вид икономическа интеграция, когато техните икономически структури са взаимно допълващи се. Ако те са конкурентни, те ще изберат митнически съюз. Членовете на зоната за свободна търговия нямат еднакво отношение към страните, които не са членове, което означава различни квоти и обичаи.

Зоната за свободна търговия е резултат от споразумение за свободна търговия (под формата на търговски пакт) между две или повече страни. Целта на тези зони е да се намалят бариерите пред търговския обмен,така че търговията да може да нарасне в резултат на специализация, разделение на труда и други изгоди в областта на разделената икономика.

- реклама -