Общините поискаха от държавата пари за 2258 проекта

Пари за 2258 проекта са поискали от държавата общините. Това стана ясно от изслушване в НС на служебния финансов министър Людмила Петкова. Тя съобщи пред депутатите, че това е общият брой на проектите, постъпили в МФ с искане за финансиране. В броят влиза и тези, които са били коригирани от общинските администрации.

Със Закона за държавния бюджет на България за 2024 г. бе приета Национална инвестиционна програма, която включва както

проекти на първостепенни разпоредители с бюджет

– министерства, така и общински проекти. Средствата за реализиране на проектите са до 9,994 млрд. лв.

Всяка община предоставя проекти за 2024 година според големината й, съгласно квалификация на МРРБ. Лимитите на всичките 265 общини както за проекти, така и за плащания, са определени в Закона за бюджета в 6 категории.

В първа категория с лимит до 50 млн. лева са 23 общини. Във втора категория с лимит до 30 млн. лева са 81 общини. В трета категория с лимит да 15 млн. лева има 26 общини. В четвърта категория с лимит до 10 млн. лева са 85 общини. В пета категория с лимит до 6 млн. лева са 46 общини.

В в шеста категория са четири общини – София, Пловдив, Бургас и Варна. Лимитът за техните проекти е до 100 млн. лева.

В рамките на тези категории няма ограничение на броя на проектите на всяка община. Ако една община от първа категория с лимит 50 млн. лева е реализирала изцяло проектите си за 2024 година в размера на 50 млн. лева,

през 2025 година тази община отново ще има лимит от 50 млн. лева за нови проекти.

Ако обаче тази община е получила сама авансово плащане, примерно от 10 млн. лева, през 2025 година тя ще получи 50 млн. лева. Но 40 млн. лева за проектите за 2024 година и 10 млн. лева за нови проекти. Този принципен подход ще се приложи, ако се запази принципът на капиталово бюджетиране. Това посочи Людмила Петкова в пленарна зала.

В прогнозата за инвестиционните разходи на общините са предвидени средства от 1,2 млрд. лева. От тях вече 450 млн. лева са преведени на МРРБ. От тях 400 млн. лева са за плащания по сключени споразумения и 50 млн. лева са за превозвачи.

- реклама -