бебета, Майчин дом, проплакаха, Коледа, Рождество Христово

Община дава до 5 000 лв. финансова помощ за новородени (Вижте условията)

Община дава до 5 000 лв. финансова помощ за новородени.

През 2022 година в общината са родени 176 бебета с постоянен и настоящ адрес, от които 56 са в гр. Елин Пелин,

като сред новородените в населените места има и четири двойки близнаци, съобщават от общината.

Броят на постоянното население на община Елин Пелин я определя на трето място от 22-те общини в Софийска област, след Самоков и Ботевград.

Тези данни са резултат и от целенасочената политика на кмета Ивайло Симеонов, свързана със стимулиране на раждаемостта и подобряване на условията на живот.

От 2017 година насам действа Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете, както и постоянно се създават и надграждат благоприятни условия за младите хора да създават семейства и да отглеждат децата си в Елин Пелин.

“Дългосрочен приоритет на Общината е да мотивира младите семейства в Елин Пелин да имат повече деца. Полагаме комплексни усилия в тази посока – както да осигурим необходимата социална и образователна инфраструктура и да подобрим вече съществуващата, така и да предложим съответните финансови стимули”, коментира кметът Ивайло Симеонов.

Вече 6 години Община Елин Пелин предоставя финансова помощ при раждане на дете, която е по-голяма от помощта, отпускана от държавата, и не е обвързана с доходите на семействата. За съпоставка сумата, която държавата предоставя при раждане на първо дете е 250 лв., за второ – 600 лв., за трето дете е 300 лв., а за всяко следващо – по 200 лв.

С новото изменение на Наредбата за финансова помощ, прието с Решение №1035 по Протокол №47 от 26.01.2023 г. на ОбС-ЕП, приложима за деца родени след 01.01.2023 г. размерът на помощта може да достигне 5000 лв. за трето дете, спрямо заложените в наредбата критерии.

Това е най-голямата сума, отпускана от местните власти в страната, в подкрепа на младите семейства и ефективен инструмент за промяна на демографските показатели.

Чрез новата редакция на наредбата от януари 2023 г. са увеличени също така и сумите, които родителите от общината получават за първо и второ дете, като са добавени и етапите за отпускане на помощта – при раждане на детето, при постъпването му в детска градина и при започване на училище, както следва:

  • 1 000 лв. – максимална сума за първо дете /отпуска се на три етапа/.
  • 2 000 лв. – максимална сума за второ дете /отпуска се на три етапа/.
  • 5 000 лв. – максимална сума за трето дете /отпуска се на три етапа/.

 

През 2022 г. са подпомогнати 79 семейства на деца, родени през годината в община Елин Пелин и са отпуснати суми на още 7 семейства с трето дете по следващ етап на плащане. Общата сума на изплатените финансови помощи през изминалата 2022 г. възлиза на 45 950 лв.

- реклама -